Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 41.984 kg

Dit item is verlopen op 21-08-2014.

Verpakking plastic afvalIn het 2e kwartaal van 2014 heeft er drie keer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 41.984 kg. plastic ingezameld.
Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt en draagt bij aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

Iedereen meedoen

Heel veel huishoudens doen mee, maar nog steeds niet allemaal!. Dit kan dus beter. Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden aan te bieden. Zo draagt iedereen bij tot een duurzamer milieu en kostenbesparing.

Gratis ’plastic-heroes’ zakken

Plastic-heroes zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in een vuilniszakhouder, afvalbak etc. Hierdoor is het gemakkelijker het plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen.

Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic-heroes zakken.

Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken wordt meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plastic-heroes zakken meegenomen.

Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten

De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de lediging van de grijze en groene containers. Dus op tijd aanbieden!
De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig aangeboden te worden dat de wind er weinig vat op heeft en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) worden gehangen. Indien meerdere zakken worden aangeboden wordt geadviseerd deze aan elkaar te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te clusteren.

Ophaaldatum

De eerstvolgende huis-aan-huis inzamelingen van het plastic verpakkingsafval zijn op maandagen 18 augustus en 15 oktober 2014. De data waarop het plastic verpakkingsafval wordt ingezameld staan op de Afvalwijzer 2014.

Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo een bijdrage te leveren aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de plastic heroes: www.plasticheroes.nl.

Te downloaden: