Informatiebijeenkomst stedenbouwkundig plan voor gebied Kerkstraat Oost in Zeeland

Dit item is verlopen op 18-05-2019.

Op maandag 6 mei wordt er een informatieavond gehouden om u te informeren over de toekomstige invulling van het gebied ‘Kerkstraat Oost’ in Zeeland.

Wat kunt u van de bijeenkomst verwachten

De gemeente heeft aan Bureau Verkuijlen gevraagd om voor dit gebied een stedenbouwkundig plan op te stellen. Dat plan, met de toekomstige invulling van het gebied, is in concept gereed. Daarbij is rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en sporthal, woningbouw, parkeerruimte, een groene ruimte en routes voor (langzaam)verkeer naar zowel de Kerkstraat en de Vlasroot.

Tijdens de bijeenkomst:

  • presenteert Bureau Verkuijlen het stedenbouwkundig plan;
  • wordt informatie gegeven over het vervolgproces en de planning;
  • is er gelegenheid om vragen te stellen;
  • kunt u na afloop van de presentatie het gepresenteerde stedenbouwkundig plan bekijken en reacties daarop achterlaten;
  • zijn er geen tekeningen of ontwerpen van het nieuwe dorpshuis en sporthal.
  • Waar en wanneer is de informatiebijeenkomst

De informatieavond wordt gehouden op maandag 6 mei 2019 in Ambianz, Kerkstraat 60a in Zeeland en begint om 19.30 uur.

Het gebied ‘Kerkstraat Oost’

‘Kerkstraat Oost’ is het gebied dat globaal is gelegen tussen de Kerkstraat, Brouwerspad, Vlasroot en de Kloosterstraat in Zeeland. In het gebied staan sporthal De Hekel, het Parochiehuis en stonden voorheen de basisscholen Vlasgaard en Wizzert en kinderdagverblijf De Vlieger.

De invulling van het gebied is onderdeel van het project Centrumplan Zeeland. Over de invulling van het gebied is in 2016 al een informatieavond geweest. Voorzien was in woningbouw, een groene ruimte en parkeergelegenheid. Er werd toen geen rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en de sporthal. Het project Dorpshuis Zeeland is nadien steeds concreter geworden. Dat heeft ertoe geleid dat een nieuw plan voor de invulling van het gebied is opgesteld. In dat plan wordt rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en sporthal aan de Kerkstraat.

Informatie en vragen

U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst en bent van harte welkom. De presentatie van het stedenbouwkundig plan wordt na de informatieavond geplaats op de gemeentelijke website en kunt u daar dan raadplegen. Als u vragen heeft over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Lars Hövels van de gemeente via telefoonnummer  0486-458111 of per email lars.hovels@landerd.nl.