Hoe gaan we om met de klimaatverandering?

Dit item is verlopen op 12-03-2019.

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst in beeld brengen wat de klimaatverandering voor ons als inwoners betekent. Als we het over de effecten van klimaatverandering hebben, dan hebben we het over waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en overlast van hitte.

Waterveiligheid

Bij waterveiligheid kunnen we denken van groot naar klein. Als de zeedijken het begeven, de zeespiegel stijgt nog de komende tijd, loopt een groot deel van Nederland onder water. Ook is het mogelijk dat de rivierdijken het begeven. Als dit in onze regio gebeurt loopt de polder ten noorden van Schaijk en Reek onder water. Dit water kan dan tot aan of in de bebouwde kom komen te staan. Maar er kunnen ook lokaal zeer zware buien vallen waardoor onveilige situaties ontstaan.

Wateroverlast

We spreken van wateroverlast als  er door regenbuien water op straat blijft staan. Het gemeentelijk riool, dat eigenlijk niet voor regenwater bedoeld is, kan een regenbui van ongeveer 8 millimeter aan. Als het riool vol is, blijft het regenwater op straat staan of stroomt over straat naar de laagste punten. Hierdoor kan op deze plaatsen het water zo hoog komen te staan dat de straat niet meer berijdbaar is of zelfs dat het water in kelders of woningen binnenstroomt. Dit is de laatste jaren al een paar keer voorgekomen in de kernen van Landerd.

Watertekort

Watertekort hebben we in de zomerperiode van 2018 aan den lijve ondervonden. Het heeft zo weinig geregend dat vele hectares gewassen van de boeren verloren zijn gegaan. Ook zijn er op veel plaatsen struiken en bomen dood gegaan door de droogte. Het sproeien van het land werd verboden en de rivieren waren zo laag dat de scheepvaart er hinder van had. De regenbuien van de laatste maanden hebben de sloten en de rivieren weer gevuld maar de grondwaterstand is nog steeds veel te laag. De waterschappen in het oosten en zuiden van Nederland houden er rekening mee dat zij al in april, bij het begin van het groeiseizoen, moeten verbieden dat grondwater opgepompt mag worden om het land te beregenen. De grondwaterstanden zijn hier nog altijd erg laag.

Hittestress

De verwachting is dat de komende jaren de temperaturen het hele jaar rond stijgen. In de zomer lijdt dit met langere droge perioden en hogere temperaturen tot ‘hittestress. De temperaturen in gebieden met veel steen en in woningen kunnen oplopen tot hoger dan de lichaamstemperatuur. Dit heeft een negatief effect op de nachtrust en werk. Hittestress kan bij oudere mensen of mensen met minder weerstand leiden tot ernstig ziek zijn.

Wat kunt  u zelf doen om uw omgeving klimaat robuuster te maken?

Als bewoner huiseigenaar kunt u rondom uw woning een heleboel zaken verbeteren. Bij de meeste woningen is in de voor- en achtertuin veel stenen verharding aanwezig. Stenen laten weinig regenwater door, het regenwater stroomt snel weg het riool in. Door deze snelle afstroming verdroogd de ondergrond en moeten we dus bij droogte eerder sproeien in de tuin. Stenen houden warmte vast waardoor afkoeling van de omgeving in de nacht langzamer gaat.

Leg een groene tuin aan

Met de flinke hoosbuien en de warme zomer nog in ons achterhoofd is een stenen tuin niet bepaald ideaal. Wanneer het flink regent, kan het water de grond niet in en stroomt richting riool. De riolering kan vervolgens al dat water niet aan en de boel stroomt over.. Ook kan in een stenen tuin de warmte flink oplopen. ‘s Nachts koelen die stenen nauwelijks af. Niet echt een fijne plek om dan in te verblijven.

Het advies is dan ook om uw tuin groen(er) te maken. Als het regent, kan het water de grond inzakken. Dat is goed tegen de verdroging en u hoeft minder te sproeien. En als het warm is, zorgt een groene tuin voor verkoeling. Ook een groene tuin kan zo aangelegd worden dat deze niet heel veel onderhoud nodig heeft.

Ook kunt u de regenpijp losmaken van de riolering, als de regenpijp vlak bij de grond wordt doorgezaagd kan het regenwater zo de tuin inlopen en de grond in zakken.

Wat doet de gemeente Landerd om de openbare ruimte klimaat robuust te maken?

In het bestaande gebied van de bebouwde kom wil de gemeente de komende jaren gescheiden riolering gaan aanleggen. In nieuwe wijken wordt het riool al standaard gescheiden aangelegd. Een gescheiden riolering houdt in dat regenwater en het water van huishoudens gescheiden wordt ingezameld. Het water vanuit huizen (douche, toilet, wasmachine etc.) gaat via de riolering naar de waterzuiveringsinstallatie.

Regenwater van de daken van huizen en de straat wordt verzameld en afgevoerd naar nieuwe vijvers en sloten. Zo gaan we verdroging van de grond tegen en in warme tijden zorgen de vijvers en sloten ook voor verkoeling. Ook streven we ernaar om in nieuwe wijken voldoende groen aan te leggen. Onze ambitie is ook dat bij het aanleggen van een regenwaterriool in bestaand gebied de regenpijpen van de voorzijde van woningen hier op worden aangesloten. Hierdoor kunnen we samen nog meer schoon regenwater lokaal in de grond laten zakken en hoeven we dit niet weg te pompen naar de rioolwaterzuivering.

Gemeentelijke acties

Er waren in 2018 ook gemeentelijke acties tegen klimaatverandering.

  • De 1e actie was Steenbreek: tegel eruit plantje erin. Inwoners konden tegels uit de tuin halen en bij tuinbedrijven gratis ruilen tegen planten.
  • De 2e actie was actie Regenton. Inwoners konden bij Bouwklus in Schaijk en bij Groen winkel Van der Burgt in Zeeland een regenton kopen met korting. Het regenwater in de ton gaat dan niet naar het riool en je hoeft geen kraanwater te gebruiken om de planten te gieten. Actie Regenton was een groot succes, er werden in Landerd 165 regentonnen verkocht.

Waterschap verkiezingen 20 maart 2019

Voor het thema waterveiligheid is waterschap Aa en Maas verantwoordelijk voor de Maas en voor de grote watergangen.

Voor de thema’s wateroverlast en watertekort is het waterschap verantwoordelijk voor de meeste sloten in het buitengebied van de gemeente Landerd. Het waterschap zorgt ervoor dat het waterpeil in de sloten past bij het landgebruik van de aanliggende percelen voor zowel agrarisch gebruik als voor de percelen met natuur en water.

Voor het thema wateroverlast is een goede afstemming en samenwerking tussen gemeente en waterschap noodzakelijk. Wateroverlast situaties binnen de bebouwde kom worden vaak via sloten afgevoerd naar het buitengebied. De sloten in het buitengebied moeten dit water dan wel kunnen verwerken.

Het waterschap is voor de inwoners van onze gemeente een belangrijke organisatie als we het hebben over de verandering van het klimaat. Op 20 maart 2019 zijn de waterschap verkiezingen. Belangrijk dat u dan ook gaat stemmen. Voor meer info kijkt u op www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen.