Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Bel BSOB of kom naar de inloopavond in het gemeentehuis

Volgende week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij de inloopavond  bij de gemeente.

Veranderingen aanslagbiljet

Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de accept giro. We merkten dat hier steeds minder behoefte aan is. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsformulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet.

Bellen

Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00.

BSOB is extra bereikbaar op  maandag 25 februari  t/m donderdag 28 februari, van 9.00 tot 18.00 uur. Daarna is BSOB weer bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Inloopavond

U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert een inloopavond op 19 maart 2019 van 16.00 tot en met 19.30 uur  in het gemeentehuis. Tijdens deze avond  zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken en kwijtscheldingsverzoek regelen via het digitaal loket.

Over BSOB

Belastingsamenwerking Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.