Gratis App voor afval

Dit item is verlopen op 11-05-2017.

Inwoners van Landerd kunnen vanaf nu nog makkelijker hun afval scheiden met de Recyclemanager. De Recyclemanager is een gratis app (landelijke uitgave) waarmee je kunt opzoeken in welke afvalbak het afval hoort, waar de dichtstbijzijnde afval verzamelbak staat en wanneer afval in 2016 wordt opgehaald.

Wat vindt u in de afval app?

Alle praktische informatie over afval is voor het eerst te vinden op één plek. De Recyclemanager is een unieke samenwerking van verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afval.

De Recyclemanager toont voor ieder adres de afvalkalender 2016. De papieren afvalwijzer 2016 blijft ongewijzigd bestaand. De app geeft aan wanneer welk afval opgehaald wordt en wat vervangende ophaaldagen tijdens feestdagen zijn. De afvalkalender kan in een persoonlijke agenda gezet worden.

Met de Recyclemanager zijn ook veel inleverpunten voor afval in de buurt te vinden, zoals inleverbakken voor glas, textiel, spaarlampen, elektrische apparaten en batterijen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de recyclemanager op www.recylcemanager.nl.

De afval app help om beter afval te scheiden

Wethouder Ben Brands: ”De Recyclemanager helpt om afval beter te scheiden. Door goede afvalscheiding kunnen meer materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu en het vermindert de kosten voor afvalverwerking”.

Oud papier wordt in Landerd ingezameld door verenigingen, dit is niet opgenomen in de app.