Gratis aanbieden grof groenafval

Met het gratis ophalen van grof groenafval komen we inwoners binnen de bebouwde kommen tegemoet. In het najaar ontstaat er door snoeiwerkzaamheden vaak veel extra groenafval. Meestal hebben inwoners binnen de bebouwde kom minder mogelijkheden om grotere hoeveelheden groen zelf te composteren. 

Wanneer wordt het grof groenafval gratis opgehaald?

Op de volgende dag kunnen inwoners binnen de bebouwde kommen van Schaijk, Zeeland, Reek en ’t Oventje, hun grof groenafval gratis op laten halen:

  • Dinsdag 21 november
  • Dinsdag 28 november 2017

Hoeveel mag u maximaal aanbieden per woning?

Per perceel/woning mag niet meer dan 3 m3 grof groenafval worden aangeboden. Er kan maar 1x per perceel/woning worden aangeboden.

Hoe meldt u zich aan?

Woont u binnen de bebouwde kom en wilt u gratis grof groenafval op laten halen? Dan kunt u dit uiterlijk maandag vóór 12.00 uur vóór de ophaaldag melden. 

Wat zijn de voorwaarden voor het gratis ophalen?

  • er moet duidelijk sprake zijn van grof groenafval
  • het geldt alleen voor woningen (waar het grof groenafval vrijkomt) binnen de bebouwde kommen
  • u kunt maar éénmaal, per adres, grof groenafval aanbieden
  • het groen moet zoveel mogelijk gebundeld zijn (lengte ongeveer 1 meter.);
  • per woning/perceel mag de hoeveelheid maximaal 3 m3  bedragen
  • het groen moet zo aan de openbare weg of op de inrit liggen dat de vrachtwagen er bij kan
  • het groenafval mag pas het weekend vóór de aangemelde ophaaldag op openbaar terrein gelegd worden
  • het moet gaan om een redelijke hoeveelheid groenafval. Kleine hoeveelheden kunt u gewoon in de groene container kwijt.

Soms krijgen we veel aanmeldingen voor een bepaalde ophaaldag. Daardoor kan het grof groenafval een dag later worden opgehaald. Zorg er altijd voor dat het grof groenafval op de gewenste ophaaldag (dinsdag) op tijd klaar ligt.

Waar kan ik het grof groenafval nog meer kwijt? 

Ook kunt u het grof groenafval wekelijks (gratis tot 2 m3; daarboven € 5 per ½ m3 of gedeelte daarvan) zelf wegbrengen naar de Milieustraat, Maaskade 28 te Oss (Industrieterrein Elzenburg). Openingstijden Milieustraat Oss: woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-17.00 uur en zaterdag: 09.00-15.00 uur. Legitimatie verplicht.

grof tuinafval