Geslaagde tegelruilactie!

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Logo actie SteenbreekHaal een tegel uit je tuin en lever die in bij het tuincentrum in jouw buurt. In ruil voor die tegel krijg je een gratis plantje terug. Zo’n 1.200 inwoners uit de regio kwamen enthousiast op deze actie af. In Landerd deden dit keer 236 inwoners mee met deze actie.

Hiermee hebben we samen het begin gemaakt om onze buurt te vergroenen

Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in dorp en stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, het is goed voor onze gezondheid en het vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Deze tegelruilactie werd gelijktijdig georganiseerd bij diverse ondernemers in gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

Beter voorbereid

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: riolen kunnen het water niet aan, straten of kelders lopen onder water. En vergeet niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Dit alles heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Gemeenten en waterschappen in Nederland ondernemen maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Maar ondanks alle maatregelen, is de hulp van alle inwoners van Nederland nodig aangezien zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. Helpt u mee om samen het verschil te maken en te zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier?

Alle kleine beetjes helpen

Met deze ludieke tegelruilactie zijn we er natuurlijk nog niet. Wat kun je nog meer doen?

  • Vervang overbodige tegels in de tuin door groen
  • Vang regenwater op in de tuin
  • Ga moestuinieren
  • Kies makkelijke planten
  • Onderhoud je tuin
  • Lok dieren naar je tuin
  • Maak je dak groen