Geslaagde Schon Zelland dag

Dit item is verlopen op 11-05-2019.

Dinsdag 9 april was het weer tijd voor de jaarlijkse Schôn Zèlland dag. Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen Vlasgaard, Oventje en de Wizzert waren de hele dag in de weer met diverse activiteiten.

Medewerkers van de gemeentelijke dienst Openbare werken gaven uitleg over hun werkzaamheden. De kinderen gingen zelf aan de slag met het speelklaar maken van de speeltuintjes, namen een kijkje in het riool en kregen voorlichting over vandalisme van bureau Halt. In het Wijstbos stond natuureducatie centraal met een uitleg over het bijzondere wijstverschijnsel. Ook brachten de kinderen een bezoek aan de brandweerkazerne en werd uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het blussen van een brand. Het was een geslaagde ochtend met mooie gevarieerde activiteiten.

Aan het eind van de dag ondertekende wethouder Vereijken alle bewijzen van goede wil die de kinderen ontvingen omdat zij zich dienstbaar hebben ingezet voor de samenleving en zich bewust zijn geworden van de kreet “De maatschappij…..dat ben jij”. Tot slot kreeg iedereen een welverdiend ijsje.

foto van kinderen op Shon Zelland dag