Geslaagde actie Tegel eruit, plant erin

Dit item is verlopen op 27-07-2018.

Zaterdag 23 juni was de eerste gezamenlijke actie 'Tegel eruit, plant erin' van Operatie Steenbreek. Het was een mooie geslaagde dag. Uit Landerd hebben 108 inwoners een tegel ingeleverd bij het tuincentrum en ontvingen in ruil daarvoor een plant.

Nadelige gevolgen van verstening

Gemeente Landerd Bernheze, Boekel, Meierijstad, Oss en Uden hebben zich samen met Waterschap Aa en Maas aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening.

Hevige hoosbuien

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt, kampen steden en dorpen steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke kostenpost voor gemeenten en zeker ook voor haar inwoners.

Alle beetjes helpen!

Iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Alle beetjes helpen! Met Operatie Steenbreek gaan we de komende jaren laten zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.

tegelruilactie