Extra ophaaldagen PMD in de zomer

Dit item is verlopen op 13-07-2019.

In de zomermaanden juli tot en met september wordt het PMD 1 x per 2 weken aan huis opgehaald. Kijk voor de inzameldagen op de afvalwijzer 2019.

Wat hoort bij PMD?

  • Plastic verpakkingen omvatten uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Géén landbouwplastic, plastic bouwafval, piepschuim, emmers, plastic tuinstoelen of speelgoed (zwembadjes en andere harde of zachte plastics). Geen netjes van sinaasappels, uien, citroenen e.a. Deze netjes bij het restafval omdat hierdoor sorteermachines kunnen vastlopen.
  • Metalen verpakkingen zijn drank- en conservenblikjes, siroopflessen en aluminium schalen. Géén spuitbussen of verfblikken.
  • Drankenkartons zijn bijvoorbeeld pakken van yoghurt, melk en sap. Let op: de verpakkingen moeten leeg zijn! Stop er ook geen ander plastic verpakkingsafval in, anders kunnen we het afval niet scheiden.

Alle afvalproducten die bij PMD horen, staan op www.landerd.nl. PMD-afval met andere spullen of soorten afval kunnen we niet recyclen en worden dan ook niet meegenomen. De inzameldienst gaat hierop nog strenger controleren.

Tijdstip en plaats aanbieden plastic zakken

Plaats de zakken uiterlijk om 07.00 uur aan de weg op de plaats waar ook de afvalcontainers moeten worden aangeboden. Zakken die te laat en/of niet op de juiste plaats zijn aangeboden, worden niet meegenomen.

Gratis doorzichtige PMD-zakken

Het PMD moet worden aangeboden in de daarvoor speciaal beschikbare doorzichtige PMD-zakken. De zakken zijn doorzichtig om te controleren of het juiste afval wordt aangeboden. PMD wat niet is aangeboden in deze speciale zakken wordt niet meegenomen.

De doorzichtige PMD zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeente werf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. 

De voordelen van het inzamelen van PMD

Door het op juiste wijze scheiden en aanbieden van afval, kunnen meer afvalstoffen hergebruikt worden en hoeven we minder (rest-)afval te verbranden. Dit is duurzamer, beter voor het milieu en scheelt in de kosten.

Meer informatie over (de inzameling van) afval vindt u in de papieren afvalwijzer of bij afvalinzameling.