Een veilig (sport)klimaat voor iedereen

Dit item is verlopen op 05-01-2019.

Als bestuur wilt u de zaken binnen uw (sport)vereniging goed op orde hebben. Een veilige omgeving is daarbij heel belangrijk. Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie voor in de sport en bij andere verenigingen. Helaas ook in onze gemeente.

Afgelopen april heeft de gemeente een succesvolle startbijeenkomst hierover georganiseerd voor alle Landerdse (sport)verenigingen. Hierbij hebben we gezamenlijk uitgesproken dat dit een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moet optrekken om het te voorkomen.

Zelf aan de slag

Tijdens de bijeenkomst is er veel praktische informatie gegeven door Svenja Kuipers van Ons Welzijn en preventiewerker Jeugd, Nettie Nabuurs om zelf aan te slag te gaan. Als (sport)vereniging kunt u namelijk zelf verschillende maatregelen nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vereniging te verkleinen of te voorkomen.

Op www.nocnsf.nl staat een Toolkid om preventief aan de slag te gaan met een stappenplan in uw vereniging.

Vervolg

De bijeenkomst in april zou aan het einde van dit jaar een vervolg krijgen, maar we hebben besloten om deze vervolgbijeenkomst te verplaatsen naar maart 2019. Uw vereniging wordt hiervoor uitgenodigd.

Heeft u vragen of hulp nodig om aan de slag te gaan met een stappenplan?

Dan kunt u contact opnemen met Svenja Kuipers via svenja.kuipers@ons-welzijn.nl of op 06-143 42 407 of Nettie Nabuurs via nettie@preventiewerkerjeugd.nl of op 06-533 43 689. Zij helpen u graag verder.