Definitieve subsidie IDOP Zeeland

Dit item is verlopen op 15-08-2014.

Gemeente Landerd ontvangt definitieve subsidie IDOP Zeeland van de Provincie,alle projecten uitgevoerd

De provincie Noord Brabant heeft op 25 februari 2011 subsidie toegekend voor de uitvoering van het project ‘Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) Zeeland’. Deze subsidie is nu door de provincie definitief vastgesteld.

In het IDOP is een aantal activiteiten opgenomen waarmee de leefbaarheid van de kern Zeeland wordt gestimuleerd en in stand wordt gehouden. Het IDOP is in zeer nauwe samenwerking met de Zeelandse bevolking tot stand gekomen.

De vier projecten uit het IDOP waar de subsidie definitief voor is toegekend zijn:

  • Kindcentrum Zeeland
  • Kiosk en speelveld ’t Oventje
  • verenigingskoepel Zeeland
  • Behoefteonderzoek onder Jongeren

In totaal bedraagt de toegekende subsidie € 750.000,00.

Het college van burgemeester en wethouders is zeer blij met de definitieve vaststelling van de provinciale subsidie. Door de realisatie van de genoemde projecten in Zeeland wordt de leefbaarheid in de kern verbeterd.

De projecten zijn inmiddels nagenoeg volledig uitgevoerd. Het Kindcentrum Zeeland wordt in november opgeleverd.