De veranderingen in de zorg en participatiewet

Dit item is verlopen op 11-01-2015.

De belangrijkste misverstanden en veel gestelde vragen

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer
Wanneer u ondersteuning nodig heeft  om mee te kunnen doen in de maatschappij, kijkt de gemeente eerst of er iemand in uw omgeving is die u kan helpen. Zoals familie of buren. Wanneer uw probleem daarmee niet wordt opgelost is de gemeente wettelijk verplicht om u ondersteuning te bieden. Ook als het geld op is.

Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen

Kinderen, vrienden en buren zijn niet verplicht om u te helpen. Wel kan de gemeente u vragen welke mensen u nog meer kent en of zij iets voor u zouden kunnen doen..

Jeugdwet

De gemeente Landerd bepaalt straks of en welke zorg ik krijg

Onze gemeente moet ervoor zorgen dat de jeugdhulp goed wordt georganiseerd. Wij voeren de hulp niet zelf uit, maar maken hiervoor gebruik van professionele organisaties. We moeten ons hierbij houden aan de eisen uit de Jeugdweten ervoor zorgen dat het werk door goed opgeleide mensen gedaan wordt. U kunt jeugdhulp krijgen door naar uw vaste contactpersonen te gaan op school, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, uw huisarts of medisch specialist.

Wij hebben al jaren dezelfde zorgaanbieder en begeleider voor ons kind. Vanaf volgend jaar wordt dat anders.

In de Jeugdwet is geregeld dat kinderen en jongeren die nu jeugdhulp krijgen ook in 2015 zoveel mogelijk de zorg moeten krijgen bij dezelfde aanbieder.Voor kinderen in een pleeggezin geldt dat ze zo lang de pleegzorg duurt, bij hetzelfde pleeggezin mogen blijven. De aanbieder bepaalt welke begeleider uw kind krijgt.Het verschilt per instelling of en wanneer de zorg verandert. Gedurende 2015 ontvangt u een uitnodiging van het Basisteam Jeugd en Gezin voor een gesprek om voor 2016 opnieuw te kijken wat u nodig heeft en wat uw omgeving voor u zou kunnen doen.

Voor meer misverstanden over de veranderingen binnen de zorg kunt u kijken op www.dezorgverandertmee.nl/misverstanden.

Participatiewet

Voor wie geldt de nieuwe participatiewet?

De Participatiewet geldt voor mensen die nu vallen onder de wet Werk en bijstand (bijstandswet), sociale werkvoorziening (Wsw) of Wajong. Zo komt er één regeling voor personen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de mate waarin u in staat bent om te werken of u onder de Participatiewet of onder uw oude regeling valt.

Wat gebeurt er met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)?

Vanaf 1 januari 2015 komen nieuwe mensen niet meer in aanmerking voor werk in een sociale werkvoorziening. Dit komt omdat het Rijk wil dat de 100.000 banen van de WSW  teruggaan naar circa 30.000 banen. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om een nieuwe voorziening van beschutte werkplekken te organiseren. Of en zo ja, hoe de gemeente Landerd hier invulling aan gaat geven, wordt in februari 2015 besloten. Voor inkomensondersteuning verandert de toegang niet: mensen kunnen een uitkering aanvragen bij gemeente (Participatiewet) en bij het UWV (Wajong, WIA of WW). De begeleiding naar werk wordt dan door één van deze organisaties georganiseerd. Landelijk is vastgelegd dat elke gemeente de mogelijkheid heeft om een nieuwe voorziening van beschut werken te organiseren. Voor de mensen die op 31 december 2014 in een sociale werkvoorziening werken, verandert er niets.