De plaag van deze zomer: de eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgde dit jaar voor veel overlast. Mensen in het hele land klaagden over jeukende bultjes en benauwdheid. Ook in Landerd waren de beestjes alom aanwezig. Op plaatsen waar veel mensen verblijven (zoals langs recreatieve routes en schoolroutes in het buitengebied) heeft de gemeente ook dit jaar weer geprobeerd de plaag zo vroeg mogelijk preventief te bestrijden. Een specialistisch bedrijf heeft dit uitgevoerd.

3800 eiken preventief behandeld

Bij de preventieve behandeling is door middel van verneveling een biologisch bestrijdingsmiddel op de bomen aangebracht. Toen de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang was werd er gestart met het aanbrengen. Het middel is niet schadelijk voor mensen. Daar waar beschermde vlinders voorkomen werd niet gespoten. In totaal zijn er dit jaar 3800 eiken bespoten. Dat waren er in 2018 2300.

Naast het preventief bestrijden heeft de gemeente nesten van de processierups (ook na meldingen van inwoners) weg laten zuigen op plekken waar de rupsen voor overlast zorgden. Door de rupsen weg te zuigen worden de haartjes van de rups, die juist voor de overlast zorgen, grotendeels gelijk mee weggezogen. De medewerkers van de buitendienst hebben 6300 bomen nagelopen en gemiddeld zijn er 10 nesten per boom verwijderd.

De gemeente heeft geen rupsen in bos- en natuurgebieden bestreden. We hopen zo de natuurlijke vijand van de processierups tot ontwikkeling te laten komen en het ecologische evenwicht niet teveel te verstoren.

Bestrijding in 2020

Wat 2020 gaat brengen is nu nog niet te zeggen maar de gemeente start in ieder geval ook dan weer met een preventieve bestrijding om overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er komend najaar/winter bekeken of er, naast het preventief behandelen van bomen, alternatieve bestrijdingsmethoden ingezet kunnen worden.

Foto eikenprocessierups