De Korte Louwstraat in Schaijk afgesloten voor zwaar vrachtverkeer

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Het college van B&W heeft  besloten dat De Korte Louwstraat gedeeltelijk wordt afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Deze afsluiting gaat in op het moment dat de vernieuwde aansluiting van de N-324 op de Scheisestraat klaar is.

Daarnaast gaat het college de haalbaarheid onderzoeken van een verkeersroute van De Louwstraat naar de N-324 via het bos. De zogenaamde ‘bosvariant’.

Onderzoek naar bosvariant

Op het voorgenomen verkeersbesluit heeft het college van B&W verschillende zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn op te delen in 3 groepen. De bewoners van De Korte Louwstraat zijn tevreden over de maatregel. De bewoners van De Louwstraat en Scheisestraat zijn net als de ondernemers van het bedrijventerrein minder te spreken over de voorgenomen afsluiting voor zwaar vrachtverkeer. In alle zienswijzen wordt de zogenaamde ‘bosvariant’ als de ultieme oplossing van het verkeersprobleem gezien.

Het college is bereid de haalbaarheid van deze route van De Louwstraat naar de N-324 via het bos te onderzoeken.

Afsluiting De Korte Louwstraat

De ‘bosvariant’ is ingrijpend. Er moet een uitgebreid onderzoek plaats vinden waarbij ook de provincie betrokken is. Deze variant heeft mogelijk een negatieve invloed op de doorstroming van het verkeer. Juist de doorstroming van het verkeer is een belangrijke doelstelling bij de reconstructie van de N-324.

Wethouder Maathuis: “Gezien de tijd en de onzekere uitkomst, kiest het college er nu voor niet te wachten met het nemen van het besluit om De Korte Louwstraat voor zwaar vrachtverkeer af te sluiten. Er komt een vernieuwde en veiligere aansluiting met de N-324 op de Scheisestraat met verkeerslichten. Zodra deze klaar is, gaat de afsluiting in. De verwachting is dat deze ontsluiting voor de zomervakantie gereed is.”