Burgemeester Bakermans over de gemeente Maashorst

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

De colleges van Landerd en van Uden hebben deze week het plan van aanpak voor de vorming van een nieuwe Maashorstgemeente vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het herindelingsproces. Ook stellen de colleges voor om de werknaam gemeente Maashorst te gebruiken.

In Landerd hebben drie bestuurders Herindeling in hun portefeuille: burgemeester Bakermans, wethouder Brands en wethouder Böhmer. Deze week vertelt burgemeester Bakermans over herindeling.

Burgemeester Bakermans over de gemeente Maashorst:

Burgemeester Bakermans“Een nieuwe gemeente Maashorst beidt veel kansen op veel  gebieden zoals natuur, wonen, economie en burgerparticipatie”

“De nieuwe gemeente ligt in het grote groene natuurgebied De Maashorst. Met een grotere stem in de regio kunnen we meer betekenen en een impuls geven aan bijvoorbeeld natuur, recreatie en toerisme. We kunnen zorgen voor een ruimer en diverser aanbod van woningen voor onze inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, met veel gunstig gelegen bedrijfskavels in de gemeente. “

 “Hoe gaat die gemeente Maashorst eruit zien? Die vraag stellen we aan inwoners en andere betrokken partijen. We gaan in gesprek over wat voor gemeente we willen zijn, hoe we met elkaar samenwerken, hoe we invulling geven aan burgerparticipatie en hoe we ons onderscheiden van andere gemeenten. We zien de herindeling daarmee als nieuw startpunt om de relatie tussen gemeente en samenleving opnieuw vorm te geven, zodat we onze toekomst samen nog mooier kunnen maken. Ik wil daarom ook iedereen in Landerd oproepen: Doe mee, denk mee,  deel met ons uw dromen!”

Hoe de inwoners precies betrokken gaan worden, staat in het plan van aanpak dat de colleges van Landerd en van Uden deze week hebben vastgesteld. Het plan van aanpak wordt op 28 februari aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.