Budget subsidie verwijderen asbest verhoogd

Dit item is verlopen op 25-08-2018.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het budget is verhoogd van 17,5 miljoen euro naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro.

Het blijft belangrijk om een aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. In de eerste 6 maanden van 2018 werd al voor 17,5 miljoen euro aan subsidie verstrekt. Het verhoogde subsidieplafond van 23 miljoen euro kan dus ook al ruim voor het einde van 2018 worden bereikt.

Wilt u uw asbestdak laten verwijderen?

U kunt subsidie aanvragen zodra de sanering is gemeld in het landelijk asbest volgsysteem en een meldcode bekend is. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk binnen 6 maanden na uitvoering van de sanering worden ingediend. Meer informatie hierover staat op de website van de RVO.

Deze wijziging is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant nr. 36041 van 12 juli 2018.