Brandveiligheid horeca en andere instellingen tijdens de feestdagen

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

De feestdagen staan weer voor deur. In de horeca- en andere inrichtingen zijn inmiddels kerstversieringen aangebracht. Om de feestdagen voor iedereen veilig te laten verlopen,  onderstaand enkele voorschriften waaraan moet worden voldaan.

Versieringen/aankleding

Versieringen en aankleding moeten brandvertragend zijn. Dit kunt u makkelijk zelf testen door een stukje van de versiering buiten aan te steken.

Materialen die bij apparatuur en/of installaties die warmte ontwikkelen, zijn aangebracht, moeten onbrandbaar zijn. Aankleding moet minimaal 2,5 meter hoog (vanaf de vloer gemeten) worden opgehangen. Daarnaast mogen geen ballonnen aanwezig zijn die met brandbaar gas zijn gevuld.

Brandblusmiddelen

Blusmiddelen moeten gekeurd zijn. Dit is aangegeven op de sticker op het blusmiddel. De blusmiddelen moeten vrij zijn en  worden gehouden van obstakels.

Vluchtroutes/vluchtroute-aanduidingen (nood-/transparantverlichting)

De vluchtroutes moeten vrij zijn en worden gehouden obstakels (dus geen tafels e.d. voor de (nood)uitgang(en) plaatsen).

De verlichting van de vluchtroute-aanduidingen moet werken, zodat in geval van een calamiteit voor bezoekers duidelijk is waar de (nood)uitgang is. De deuren moeten in geval van een calamiteit meteen geopend kunnen worden.

Aantal aanwezige personen

In uw gebruiksvergunning of gebruiksmelding staat vermeld hoeveel personen u gelijktijdig in uw pand maximaal mag toelaten. U moet voldoen aan de voorschriften van de gebruiksvergunning of gebruiksmelding.