Bijeenkomst omgevingsvisie buitengebied

De gemeente Landerd wil nieuw beleid maken voor het buitengebied van Schaijk, Reek en Zeeland. Hiervoor gaan we een omgevingsvisie maken, waarbij we de inbreng van de samenleving erg belangrijk vinden. Daarom was er woensdagavond 3 juli een bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden om er achter te komen wat de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst van het buitengebied.

Tijdens deze avond zijn er in groepjes kwaliteiten, knelpunten en kansen voor het buitengebied benoemd en opgeschreven.  Als kwaliteiten werden bijvoorbeeld genoemd de natuur en de landbouw. Te veel recreatie werd als knelpunten ervaren. Van zonnevelden en vrijkomende agrarische bebouwing werd aangegeven dat het zowel een knelpunt kan zijn als een kans.

Na de zomer gaan we met inwoners en belanghebbenden verder in gesprek om te komen tot een omgevingsvisie voor het buitengebied. Dan ligt de nadruk vooral op het maken van keuzes voor het nieuwe beleid.

Meer weten over de plannen voor het buitengebied van Landerd?

Op de website van de gemeente Landerd vindt u meer informatie: www.landerd.nl/buitengebied. Hier staat ook de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 3 juli.

Was u niet aanwezig op de bijeenkomst van 3 juli? En wilt u nog wel graag kwaliteiten, knelpunten of kansen aangeven die u niet terug vindt in het verslag op de website? Dan kunt u uw inbreng e-mailen naar wabo@landerd.nl. Geef daarbij aan dat het voor de omgevingsvisie buitengebied is.

Inbreng bijeenkomst omgevingsvisie buitengebied