Bekijk de presentatie centrumplan Schaijk

Dit item is verlopen op 19-12-2013.

Onder grote belangstelling werd op 6 november jongstleden. het centrumplan Schaijk gepresenteerd. Na een korte inleiding van wethouder van Dongen, werd het plan gepresenteerd door projectleider Gé Vossen.

Het plan werd zeer positief ontvangen door de aanwezige inwoners en ondernemers. Er konden schriftelijk vragen gesteld worden die voor een deel al direct na de pauze werden beantwoord. Alle schriftelijke vragenstellers, die een mailadres hebben achter gelaten,  hebben inmiddels via e-mail reactie van de gemeente ontvangen. Veel van de opmerkingen en vragen worden nader bekeken en uitgewerkt in het vervolgplan. Als er nieuws te melden is over het vervolgplan dan informeren wij u graag via de pagina in de Omroeper, gemeentelijke website en social media.

Te downloaden: