Begroting 2019 unaniem vastgesteld

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Donderdag 8 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 unaniem vastgesteld. Dat betekent dat er volop uitvoering gegeven kan worden aan de voorgestelde plannen. Hieronder vindt u de belangrijkste prioriteiten nog eens op een rijtje.

Belangrijkste prioriteiten voor 2019

 • Uitwerken van concrete duurzaamheidsmaatregelen
 • (Voorbereiden) bouw nieuw dorpshuis Zeeland
 • Realiseren discounter Reek-Zuid
 • Burgerparticipatie (werkbudget)
 • Versterken toegang Sociaal Domein
 • (Voorbereiden) sport- en spelvoorziening Reek
 • Ontwikkelen en realiseren dorpsplannen Reek, Schaijk en Zeeland
 • Afronding centrumplan Schaijk
 • Centrum Zeeland; herinrichten openbare ruimte
 • Afronden verbeteren buitensportaccommodaties
 • Beheer van natuurgebied de Maashorst
 • Versterken van de rol van de bedrijfscontactfunctionaris
 • Versterken toerisme o.a. verbreden fietspaden Maashorst
 • Blijvend aandacht voor ondersteuning vluchtelingen
 • Zetten van stappen om te komen tot een Maashorstgemeente
 • Stimuleren van duurzame teeltmethoden van voedsel en gewassen