Afvalcontainers

Dit item is verlopen op 22-01-2015.

Containers legen

Per 1 januari 2015 zamelt de afvalinzameldienst van de gemeente Oss het restafval, gft-afval en plastic verpakkingsafval in.

Heeft u vragen of klachten over het legen van de afvalcontainers of het ophalen van plastic verpakkingsafval? Neem dan contact op met de gemeente Oss, tel: 14 0412.

Kapotte container

De vaste inzameldag voor het rest- en gft-afval is vrijdag. Defecten kunt u telefonisch melden op vrijdag tot 16.00 uur. Of op maandagochtend voor 12.00 uur. Uw container wordt dan maandagmiddag gerepareerd, tenzij anders is afgesproken. U kunt contact opnemen via (0486) 458111.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@landerd.nl met als onderwerp “defecte afvalcontainer”. Als u in de e-mail uw telefoonnummer vermeldt dan neemt de receptioniste maandagochtend contact met u op. Uw container wordt dan maandagmiddag gerepareerd, tenzij anders is afgesproken.

Voorwaarden

  • Voor reparatie of vervanging van containers is het noodzakelijk dat de containers leeg zijn. Er mag dus geen afval inzitten.
  • Na het legen van de containers op vrijdag moeten alle containers van de openbare weg worden gehaald.
  • Heeft u een kapotte container gemeld? Zet deze dan maandagochtend voor uw woning aan de openbare weg. Dit hoeft niet aan de overzijde van straat te zijn.
  • Moet de groene GFT-container gerepareerd worden? Omdat u enkele dagen geen afval inde container kan gooien, mag u beperkt gft-afval (Let op:geen tuinafval) in de grijze container gooien.
  • Moet de grijze container gerepareerd worden? Het restafval voor de grijze container moet u dan even apart houden, totdat de container is gerepareerd of vervangen.

Voor alle overige informatie over containers kunt u contact opnemen met de gemeente via (0486) 458111