Afschaffing tegemoetkomingen in extra zorgkosten van het Rijk

Dit item is verlopen op 21-08-2014.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om de Wtcg en Cer af te schaffen.

Waarom afschaffing Wtcg en Cer?

De overheid heeft de Wtcg en Cer afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd de mensen bereikt werden die bereikt moesten worden. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Situatie 2014

De tegemoetkoming op grond van de Wtcg wordt in het najaar 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Wanneer u een Wtcg-tegemoetkoming ontvangt, verandert er dit jaar voor u dus nog niets. De tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering (Cer) wordt in 2014 niet meer verstrekt.

Nieuwe regeling van de gemeente?

De gemeente Landerd doet, in overleg met de regio-gemeenten, momenteel onderzoeknaar een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in hoge zorgkosten. Uitgangspunt daarbij is dat deze regeling alleen bedoeld is voor mensen met een laag inkomen. Wanneer u in het verleden een tegemoetkoming van het CAK heeft ontvangen, betekent dit daarom niet automatisch dat u een beroep kunt doen op de nieuwe regeling van de gemeente. De gemeente informeert u hierover in december 2014.

Brief van het CAK

In juli heeft u een brief van het CAK ontvangen over de afschaffing van de regeling Compensatie eigen risico (Cer). In de brief vraagt het CAK u een antwoordkaart te ondertekenen. Daarmee geeft u toestemming aan het CAK om uw contactgegevens aan de gemeente te verstrekken. Wanneer u de antwoordkaart invult, kan de gemeente u in december persoonlijk informeren over de inhoud van de nieuwe regeling.