Aanvragen participatiefonds indienen voor 1 maart 2013

Dit item is verlopen op 01-03-2013.

Het Participatiefonds van de gemeente Landerd is bedoeld om mensen met een inkomen rond het minimum in staat te stellen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, want vaak ontbreekt het geld daarvoor.

Voor een alleenstaande, maar ook voor de afzonderlijke gezinsleden geldt een bedrag van € 175,00 per jaar. Te declareren zijn onder andere: abonnementen en kaartjes voor een zwembad, de bioscoop, de schouwburg en de bibliotheek.

Eenmalige activiteiten

Tot slot vergoed het fonds ook eenmalige activiteiten, zoals uitstapjes naar dierentuin, pretpark of schoolreisjes en schoolkampen. Aanvragen kunt u indienen door het invullen van een formulier dat u kunt krijgen bij de balie van het team sociale zaken.

Belangrijk

U kunt nog tot 1 maart 2013 een formulier invullen voor kosten die betrekking hebben op het jaar 2012