Aanvragen ontheffing stoken snoeihout vóór 11 december 2017

Dit item is verlopen op 12-12-2017.

Wilt u in 2018 of 2019 graag snoeihout stoken en heeft u nog niet eerder een schriftelijke ontheffing hiervoor gehad? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Zonder schriftelijke ontheffing mag u niet stoken. U moet deze ontheffing voor 11 december 2017 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden bij een ontheffing?

  • Ontheffingen voor het stoken voor snoeihout worden alleen verleend voor locaties die buiten de bebouwde kom (buitengebied) liggen.
  • Er mag alleen snoeihout gestookt worden afkomstig van onderhoud van erfbeplanting of overige beplanting in het landschap.
  • De stookplaats moet in de directe omgeving van de gesnoeide beplanting zijn.
  • Er  mag alleen gestookt worden in de maanden maart en november 2018 en 2019.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Vul het stookontheffing aanvraag formulier in.

Of:

  • vraag het formulier digitaal aan via info@landerd.nl;
  • haal het formulier op bij het gemeentehuis, Kerkstraat 39 te Zeeland;
  • bel naar het gemeentehuis, tel. 458111.

Wanneer moet mijn aanvraag bij de gemeente binnen zijn?

Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout moeten vóór 11 december 2017 zijn ingediend bij de gemeente. Te laat ingediende aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Dit is dus een eenmalige gelegenheid om een stookontheffing snoeihout voor de jaren 2018 en 2019 aan te vragen.

Informatie

Voor het stoken van snoeihout in het buitengebied kunt u nadere informatie inwinnen bij de gemeente(tel: 0486-458111).