Aanmelden initiatieven Schutsboomstraat 12 te Schaijk

Dit item is verlopen op 05-01-2018.

De gemeente Landerd wil iedereen in de gelegenheid stellen zich gedurende twee weken aan te melden voor een eventuele aankoop van de locatie aan de Schutsboomstraat 12 te Schaijk.

Kadastrale aanduiding:        

  • Schaijk sectie C nummer 2999 groot 00.02.12 hectare

Aanmeldtermijn:

  • 9 december 2017 tot en met 23 december 2017

Huidig bestemmingsplan:

  • Kom Schaijk

Uitgesloten bestemmingen:

  • Publieksgerichte dienstverlening, detailhandel en bedrijven categorie 1 en 2;

Criteria:

  • De verzamelde initiatieven zullen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Er zal met name getoetst worden op de toekomstige bestemming / prijs in relatie tot het gebied

Aanmelden:

U kunt het aanmeldformulier hieronder downloaden of opvragen bij:

  • Gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te 5411 EA Zeeland. Contactpersoon de heer G. van Breugel, telefoon 0486-458165.