Dynamisch Landschap

De projecten “Dynamische landschap Schaijk” en “Dynamisch landschap Zeeland” maken deel uit van het omvangrijke programma “Meer Maashorst!, een gezond landschap” dat door de vier Maashorstgemeenten in samenspraak met veel maatschappelijke groepen en met bedrijven is opgesteld.

Dreven en Driften

De gemeenten willen de dorpen en steden rond De Maashorst beter met het natuurgebied verbinden. Zij doen dit op basis van het cultuurhistorisch patroon van dreven en driften. De driften zijn de vele kronkelige zandpaden waarover vroeger de schapen vanuit de stal de hei op werden gedreven.  Eenmaal op de hei kwamen deze paden samen in lange, kaarsrechte routes. Deze rechte paden, de dreven, liepen dwars over de hei en verbonden zo de omliggende dorpen.
Inmiddels is de samenhang in dit patroon verdwenen.  De dreven zijn in het natuurgebied nog steeds aanwezig, maar de driften zijn moeilijker vindbaar. Binnen ‘Meer Maashorst!’ wordt het patroon van dreven en driften weer opgewaardeerd, waardoor ze de ideale stand-landverbindingen worden.

Dynamische landschappen

De nieuwe verbindingen, de ‘Dynamische Landschappen’, moeten de natuur meer naar de dorpen halen én de lokale en regionale economie versterken. In totaal worden er rondom De Maashorst 7 Dynamische Landschappen gerealiseerd. In Landerd gaat het om het ‘Dynamisch Landschap Schaijk’ en het ‘Dynamisch Landschap Zeeland’.

Bij elk dorp wordt een ‘hoofddrift’ aangelegd. Deze verbindt als fiets- en wandelpad landschappelijk en recreatief interessante plekken rondom een kern en mondt uit op een dreef. Het is door zijn vormgeving een opvallende structuurdrager die de basis vormt voor de ontwikkeling van het dynamisch landschap. De hoofddrift rijgt het dorp, het natuurgebied en het tussenliggende landschap aan elkaar. Daarnaast zijn er de kleine driften die als zandpad met begeleidende beplanting zorgen voor de verdere dooradering en ontsluiting van het dynamisch landschap.

Hiernaast onder ´Documenten´ vindt u het meest recente ontwerp voor de ´Dynamische Landschappen´.


Meer informatie over de dynamische landschappen kunt u opvragen bij Sonja Manders (email: sonja.manders@landerd.nl) of Ferdi Das (email: ferdi.das@landerd.nl)

Burgerinitiatieven in kader van ‘Groene Loper’

Behalve het realiseren van fysieke verbindingen worden er in de dynamische landschappen ook burgerinitiatieven gestimuleerd die deze verbindingen beter beleefbaar en zichtbaar maken.

IVN Brabant voert in De Maashorst komende jaren het project ‘Groene Loper’ uit. Dit project is ook onderdeel van het programma Meer Maashorst en heeft als doel om initiatieven van burgers te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de invulling van de dynamische landschappen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de Groene Loper

Documenten