Duits Lijntje

Ten zuiden van de Trentse Bossen bij de Houtvennen/Trentsedijk liep vroeger het ‘Duits Lijntje’. Dit was ooit een unieke oost-west spoorverbinding tussen Wesel (D) en Boxtel, als onderdeel van de internationale verbinding tussen Londen en Berlijn en nog verder oostwaarts richting Vladivostok. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS) en heeft op diverse momenten in de geschiedenis een belangrijke en interessante rol gespeeld.

Sinds 2004, toen de NS stopte met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje, wordt gesproken over de mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het voormalige spoortracé en het omliggende gebied onder de aandacht te brengen. De gemeente Landerd participeert met de andere gemeenten die aan het Duits Lijntje zijn gelegen in een internationaal project dat de ontwikkeling omvat van het tracé van de historische spoorlijn op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Zo zijn er onder andere ca 30 informatiepanelen langs het traject geplaatst en is er een (internationale) fietsroute en wandelapp ontwikkeld.

Uitgebreide informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.duitslijntje.eu.