De Maashorst

De komende jaren wordt een stevige impuls gegeven aan natuurgebied De Maashorst. Er wordt hard gewerkt om De Maashorst verder te versterken en toegankelijker te maken. Zodat meer nog mensen kunnen genieten van dit mooie gezonde landschap. De gemeente Landerd werkt hierin samen met een aantal private partijen en de omliggende gemeentes.

Meer Maashorst filmpjes bekijken?

Grootste aaneengesloten natuurgebied Noord-Brabant

Natuurgebied De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van de provincie Noord-Brabant. Het is een gevarieerd landschap van 3.500 hectare, met prachtige bossen, heidevelden, kronkelende beekjes en fraaie fietsroutes. De komende jaren vinden belangrijke investeringen plaats in het verbeteren van De Maashorst.

Meer Maashorst! Een gezond landschap

Het project ‘Meer Maashorst! Gezond landschap’ heeft als doel om De Maashorst te verdubbelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Kwantitatief in de zin dat we De Maashorst qua grootte en beleving willen verdubbelen door het kleinschalig agrarische landschap tussen het natuurgebied en de dorpen en steden expliciet onderdeel van De Maashorst te maken. Dit door het realiseren van nieuwe natuur, landschappelijke versterking en nieuwe initiatieven vanuit bedrijven en burgers.

Kwalitatief in de zin dat het landschap een extra betekenis krijgt, namelijk op het gebied van gezondheid. Gezond landschap De Maashorst zorgt voor een betere gezondheid van alle bewoners en bezoekers. Zowel preventief als curatief.

Bezoekers ervaren de helende kwaliteiten van de natuur; ondernemers en maatschappelijke organisaties spelen hier op in met nieuwe diensten en ‘zorg’-arrangementen. Deze nieuwe verdienmodellen dragen op hun beurt weer bij aan versterking van het landschap en de beleving daarvan. Hier hebben zowel het landschap, de gemeenschap als de ondernemers profijt van.

Meer Maashorst! Een gezond landschapEen belangrijke visiekaart van dit programma is de volgende overzichtsschets:

Projecten binnen gemeente Landerd

  1. Dynamisch landschap Schaijk
  2. Natuurpoort De Maashorst
  3. Natuurbegraven
  4. Dynamisch landschap Zeeland
  5. Ontwikkeling Nabbegat
  6. TBS-klinkiek

Versterking natuurgebied

Provincie Noord-brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een forse subsidie verleend om van De Maashorst een gezond landschap te maken. De gemeente Landerd werkt hierin samen met de gemeentes Oss, Uden en Bernheze en een aantal private partijen.
De ecologie van de Maashorst en de economie rondom De Maashorst wordt versterkt. Landbouwgrond wordt opgekocht en omgezet naar natuur. Zo ontstaat een robuust natuurgebied, wat een belangrijk onderdeel is van de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS).

Samenwerkende partijen in de Maashorst

De partijen die intensief samenwerken om De Maashorst duurzaam te ontwikkelen zijn:

De vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Daarnaast zitten er vertegenwoordigers in van Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, Agrarische Natuurvereniging De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.

Meer informatie over Natuurgebied De Maashorst en Stuurgroep Maashorst vindt u op www.allemaalmaashorst.nl.