Kerkstraat

De Kerkstraat is de centrale as in het centrum van Zeeland. Die wordt gevormd door de openbare ruimte en de daaraan liggende percelen en locaties. In het kader van het centrumplan wordt de openbare ruimte hier opnieuw ingericht. Met die herinrichting van de openbare ruimte krijgt het centrum een eenduidige, bij Zeeland passende en herkenbare inrichting.

De voorbereidingen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Zeeland zijn in volle gang. In zomer en najaar van 2016 zijn de plannen breed onder de aandacht van onze inwoners gebracht en besproken met de klankbordgroep.Ingebrachte opmerkingen en aanbevelingen hebben er toe geleid dat het plan op onderdelen is aangepast. Een greep uit de aanpassingen in het plan:

De zuidelijke grens is opgeschoven van de kruising Kerkstraat/ Oude Molenstraat naar de Kerkstraat met de Puttelaar;

De voorgenomen brede stoeprand wordt voorzien van een schuine rand;

De omheining van De Pastorie blijft behouden;

Het Brouwerspad wordt afgesloten;

De voorgestelde fietsenstalling bij De Pastorie komt te vervallen.

Bekijk het vastgestelde plan hier.

Het plan wordt in fase uitgewerkt en uitgevoerd. Gestart is met de uitwerking van het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt De Jumbo, het voorterrein van het gemeentehuis en het aanliggende deel van de Kerkstraat. Dat is fase 1.In juli 2017 werd het uitgewerkte plan aan de bewoners en ondernemers uit dit gebied gepresenteerd en werden vragen beantwoord.

Het hele plein krijgt een nieuwe inrichting, inclusief het nu onverharde deel. De Kerkstraat gaat in de nieuwe situatie onderdeel uitmaken van het plein. Voor de horeca- en winkelpanden aan de Kerkstraatzijde is ruimte voor terrassen en aan de pleinzijde van de supermarkt komt een stoep voor het stallen van fietsen, bankjes en ondergrondse glascontainers. Centraal op het plein komen 88 parkeerplaatsen. De bushalte schuift op naar het gemeentehuis. Op verschillende plekken komen nieuwe bomen.

De werkzaamheden starten naar verwachting voor het eind van 2017. Over de uitvoering en planning kunt u dan meer lezen op deze website.