Kerkstraat

De Kerkstraat is de centrale as in het centrum van Zeeland. Die wordt gevormd door de openbare ruimte en de daaraan liggende percelen en locaties. In het kader van het centrumplan wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Met die herinrichting van de openbare ruimte krijgt het centrum een eenduidige, bij Zeeland passende en herkenbare inrichting.

Planvorming

In 2015 is gestart met het maken van een plan voor de herinrichting. In de zomer en najaar van 2016 zijn de plannen breed onder de aandacht van onze inwoners gebracht en besproken met de klankbordgroep. Ingebrachte opmerkingen en aanbevelingen hebben er toe geleid dat het plan op onderdelen is aangepast. In 2017 is het plan voor de herinrichting vastgesteld. Bekijk het vastgestelde plan. Het plan heeft betrekking op het deel van de Kerkstraat tussen de Puttelaar en de Schoolstraat en de pleinen ten noorden en ten zuiden van het gemeentehuis.

Uitvoering eerste fase

Het plan wordt in fases uitgewerkt en uitgevoerd. Gestart is met de uitwerking van het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt De Jumbo, het voorterrein van het gemeentehuis en het aanliggende deel van de Kerkstraat. Dat is fase 1.

Plan

Het hele plein krijgt een nieuw inrichting, inclusief het nu onverharde deel. De Kerkstraat gaat in de nieuwe situatie onderdeel uitmaken van het plein. Voor de horeca- en winkelpanden aan de Kerkstraatzijde is ruimte voor terrassen en aan de pleinzijde van de supermarkt komt een stoep voor het stallen van fietsen, bankjes en ondergrondse glascontainers. Centraal op het plein komen 88 parkeerplaatsen. De bushalte schuift op naar het gemeentehuis. Op verschillende plekken komen nieuwe bomen. Bekijk de werktekening (pdf, 1MB).

Werkzaamheden en planning

De aanbesteding is eind 2017 afgerond en de werkzaamheden worden uitgevoerd door Aanneming en Wegenbouw van Rosmalen b.v. Deze start op maandag 19 februari 2018 met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli 2018 zijn afgrond. De voortgang van de werkzaamheden is echter afhankelijk van het weer. Als gevolg daarvan kan de planning afwijken.

Voor de uitvoering wordt het werkgebied opgedeeld in drie delen. Dit om het gebied zoveel mogelijk bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Gestart wordt met het pleindeel voor het gemeentehuis en het daarvoor liggende deel van de Kerkstraat. Dan volgt het zuidelijke deel van het plein en als laatste het noordelijke deel van het plein.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. Dit is onvermijdelijk en inherent aan het werk. Van Rosmalen BV en de gemeente proberen deze zoveel mogelijk te beperken en vragen begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden blijven er in het werkgebied maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Alternatieve locaties om te parkeren zijn het terrein bij sporthal De Hekel, de voormalige locatie van de Wizzert en het (tijdelijke) terrein achter De Garf.

De Kerkstraat wordt tijdens de werkzaamheden deels afgesloten voor autoverkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Ook de bussen rijden tijdens de afsluiting een andere route, de halte op het plein (richting Uden) en de halte voor Compostella (richting Nijmegen) komen tijdelijke te vervallen. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de tijdelijke afsluiting. Voetgangers en fietsers kunnen lopend passeren.

Contact

Voor vragen tijdens en over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder J. Roefs van Van Rosmalen b.v. via john@vanrosmalenbv.nl of tijdens werkuren op 06-20350717. U kunt ook contact opnemen met de heer A. Hanegraaf van de gemeente via 0486 458111.

Uitwerking en uitvoering andere fases

In de loop van 2018 wordt gestart met de uitwerking van een volgende fase. Hiervoor is de planning op dit moment nog niet beschikbaar.