Kerkstraat West

Dit gebied ligt tussen de supermarkt De Jumbo en molen De Dageraad en omvat ook het gemeentehuis en de (achterzijde van) de Garf.

In opdracht van twee grondeigenaren en de gemeente is in 2016 een stedenbouwkundige schets opgesteld voor het gebied om de kansen en mogelijkheden van dit gebied in beeld te brengen. In de schets is ruimte voor uitbreiding van de beide supermarkten, extra parkeerruimte, eventuele nieuwbouw langs de westrand van het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt Jumbo en een nieuwe verbinding van dit plein naar de molen. Langs die verbinding is ruimte voor enige woningbouw (achter De Garf).

Ontwikkeling van bebouwing langs de westzijde van het plein is niet op korte termijn te verwachten. De eigenaar van het pand waarin Aldi is gevestigd bekijkt nu wel concreet op welke wijze deze supermarkt het beste kan worden uitgebreid. Dat kan mogelijk in De Garf en daar is ook ruimte voor extra parkeerplekken. Hij is daarvoor in overleg met de gemeente en andere grondeigenaren.