Kerkstraat Oost

Dit is het gebied waar voorheen onder andere de basisscholen Vlasgaard en De Wizzert stonden en wordt omgeven door de sporthal de bebouwing aan de Kerkstraat, Compostella en de Franciscushof en de Vlasroot.

Op dit terrein zijn onder andere woningen en een groene ontmoetingsruimte gepland. Voor de woningbouw hebben zich al diverse partijen gemeld, maar de gemeente heeft met geen enkele partij hierover afspraken gemaakt. Het is ook nog niet bekend waar en hoe deze functies op het terrein een plek krijgen. Dat zal afhangen van de keuze voor de locatie van het te realiseren nieuwe ontmoetingshuis ergens op dit terrein. Verschillende varianten zijn daarvoor in onderzoek. De planning is dat de locatiekeuze voor het eind van 2018 wordt gemaakt. Pas daarna zal de definitieve inrichting van het terrein verder vorm krijgen.

Het terrein is, totdat de definitieve invulling zal plaatsvinden is, tijdelijk ingericht als speelveld/park en op de locatie van De Wizzert kan worden geparkeerd.