Kerkstraat Oost

‘Kerkstraat Oost’ is het gebied dat globaal is gelegen tussen de Kerkstraat, Brouwerspad, Vlasroot en de Kloosterstraat in Zeeland. In het gebied staan sporthal De Hekel, het Parochiehuis en stonden voorheen de basisscholen Vlasgaard en Wizzert en kinderdagverblijf De Vlieger.

Het terrein is, totdat de definitieve invulling plaatsvindt, tijdelijk ingericht als speelveld/park en op de locatie van De Wizzert kan worden geparkeerd.

De invulling van het gebied is onderdeel van het project Centrumplan Zeeland. Over de invulling van het gebied is in 2016 al een informatieavond geweest. Voorzien was in woningbouw, een groene ruimte en parkeergelegenheid. Er werd toen geen rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en een nieuwe sporthal.

Het project Dorpshuis Zeeland is nadien steeds concreter geworden en er wordt een plan voorbereid voor een nieuw dorpshuis en nieuwe sporthal. Het nieuwe dorpshuis en de nieuwe sporthal zijn voorzien in dit gebied. Dat heeft ertoe geleid dat een nieuw plan voor de invulling van het gebied moest worden gemaakt.

De gemeente heeft aan Bureau Verkuijlen gevraagd om voor dit gebied een stedenbouwkundig plan op te stellen. Dat plan, met de toekomstige invulling van het gebied, is in concept gereed. Daarbij is rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en sporthal, woningbouw, parkeerruimte, een groene ruimte en routes voor (langzaam)verkeer naar zowel de Kerkstraat en de Vlasroot. Dit concept is op 6 mei 2018 op een informatieavond gepresenteerd. De op de informatieavond gestelde vragen, opmerkingen en suggesties worden de komende periode bekeken en gebruikt om te komen tot een definitieve versie van de visie.

Download de presentatie van de informatieavond 6 mei (pdf, 3.5MB)