Centrumplan Zeeland

Centrumplan Zeeland

Het centrum van Zeeland is een belangrijke plek in en voor de Zeelandse gemeenschap. Dit moet ook voor de toekomst zo blijven. Om het vitaal te houden en toekomstbestendig te maken zijn er wel diverse aanpassingen en verbeteringen nodig. Daarvoor worden plannen gemaakt. Het behouden en versterken van het dorpse gezellige en ontspannen karakter van Zeeland staat hierbij voorop

Klankbordgroep

De gemeente betrekt bij de uitwerking van de plannen ook haar inwoners. Daarvoor is een klankbordgroep samengesteld. In deze klankbordgroep zijn organisaties, belangengroepen en burgers uit Zeeland vertegenwoordigt. De samenstelling van de klankbordgroep vindt u terug bij de documenten in de rechter kolom op deze pagina.

De gemeente bespreekt de plannen niet alleen met de klankbordgroep. Bij concrete voornemens voor bijvoorbeeld ontwikkelingen op locaties wordt aan iedereen gelegenheid geboden om te reageren.

Visie

Eerst is er een toekomstvisie (pdf, 0,9 MB) gemaakt. Daarvoor is de gemeente in gesprek gegaan met belanghebbenden en belangstellenden. In de visie is het centrum van Zeeland opgedeeld in een kerngebied voor de detailhandel en een kerngebied voor horeca en sociaal-culturele/maatschappelijke functies. De locatie van de gesloopte basisscholen en omgeving is aangewezen als ontwikkelgebied voor wonen en een groene ontmoetingsruimte. Op de visiekaart is dit uitgewerkt en zijn kansen en mogelijkheden omschreven voor verbindingen, de openbare ruimte en parkeren.

Concrete plannen

De visie is de basis voor de verdere uitwerking in concrete plannen, van groot tot klein en op diverse locaties. Gedeeltelijk doet de gemeente dat zelf maar deels ligt ‘de bal’ ook bij inwoners, grondeigenaren en bijvoorbeeld ondernemers. De gemeente regisseert en coördineert de uitwerking in concrete plannen aan de hand van de centrumvisie. Voor de beeldvorming kan het centrum van Zeeland verdeeld worden in drie gebieden. Hieronder kunt u per gebied lezen wat de plannen zijn en de planning hiervan is.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën voor het centrum van Zeeland neemt u dan contact op met Martijn Loos op 0486-458 111 of via Martijn.Loos@landerd.nl.