Vertrokken naar onbekende bestemming, 2017 week 47

Dit item is verlopen op 08-01-2018.

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij als ingezetene in de basisregistratie personen (BRP) is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college heeft besloten in basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen ‘vertrek uit Nederland’.

Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Achternaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum besluit Uitschrijving wegens vertrek naar
Vertrokken naar onbekende bestemming

Pierik, RJE

17-09-1970

Vlasroot 11 Zeeland 24-07-2017

Onbekend

Een persoon kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

U moet een handtekening onder de brief zetten. Stuurt u de brief naar:

  • College van burgemeester en wethouders van Landerd
  • Postbus 35
  • 5410 AA Zeeland