Standplaatsenbeleid 2019

Dit item is verlopen op 23-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op 18 december 2018 het Standplaatsenbeleid gemeente Landerd 2019 hebben vastgesteld.

Het Standplaatsenbeleid gemeente Landerd 2019 is aangepast omdat de minimarkt in Reek is verplaatst naar de woensdagmiddag en de elektriciteitskosten worden doorberekend aan de gebruikers.

Ter inzage

Het Standplaatsenbeleid gemeente Landerd 2019 ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland.

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. 0486-458111.