Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat (naast 64) in Schaijk”

Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Dit is een rectificatie van de bekendmaking zoals die vorige week is gepubliceerd voor het ontwerpbestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat (naast 64) in Schaijk” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee woningen naast het adres Schutsboomstraat 64 te Schaijk.

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 27 december 2017 tot en met 7 februari 2018 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPsch2018schutbm62-OW01 (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1685.BPsch2018schutbm62-OW01).

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer D. Derks via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.