Publicatie over substitutie

Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd heeft in de vergadering van 14 december 2017 op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 het “Handboek van Vervanging van de gemeente Landerd d.d. 7 december 2017” vastgesteld. Hierin wordt geregeld dat alle papieren documenten die deel uitmaken van de werkprocessen van de gemeente worden vervangen door digitale reproducties (scans).

De fysieke (papieren) documenten worden na 3 maanden vernietigd.

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.