Omgevingsvergunning 2019 week 6

Dit item is verlopen op 23-03-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

Correctie

In de publicatie d.d. 2 februari 2019 stond onderstaande ontvangen aanvraag vermeld. De omschrijving van de aanvraag was abusievelijk niet juist gepubliceerd, daarom publiceren wij deze ontvangen aanvraag opnieuw:

 • Zandstraat 37a, 5374 NA  Schaijk; het herbouwen van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 22 januari 2019)

Overig ontvangen aanvragen

 • Soeterstraat te Reek; het kappen van 13 bomen in verband met herinrichting van de boombeplanting (aanvraag ontvangen 25 januari 2019)
 • Lorskensstraat 12, 5374 BD  Schaijk; het maken van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen 29 januari 2019)
 • Graspeel (tussen 18 en 20) te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 29 januari 2019)
 • Busstraat 1, 5374 NW  Schaijk; het veranderen van een inrichting voor wat betreft de dieraantallen van een pluimveebedrijf (aanvraag ontvangen 31 januari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Kerkweg 2, 5374 CS  Schaijk; het verwijderen van asbest na een calamiteit (melding ontvangen 28 januari 2019)
 • Schouwveld 6, 5411 TM  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 29 januari 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 65, 5374 BH  Schaijk; het verwijderen van bij de sloopwerkzaamheden nog nader aangetroffen asbest (melding ontvangen 30 januari 2019)
 • Noordhoekstraat 1, 5374 SC  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit het dak van de woning (melding ontvangen 31 januari 2019)
 • Brobbelbiesweg 6, 5374 SZ  Schaijk; het slopen van een varkensschuur (melding ontvangen 31 januari 2019)
 • Burgerveld 51, 5411 TE  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 1 februari 2019)
 • Schouwveld 6, 5411 TM  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 1 februari 2019)
 • Mgr. Borretstraat 21, 5375 AA  Reek; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 1 februari 2019)
 • Rijksweg 57, 5375 KX  Reek; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en asbesthoudende onderdelen van/uit bijgebouwen (melding ontvangen 4 februari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Hoogheistraat 6 te Schaijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij van Gebroeders van den Brand en Van Oort B.V. aan de Koperslager 17 te Uden  een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

 • Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 2.500 ton beton- en metselwerkpuin
 • Bronsterkte mobiele breker: 110,0 dB(A)
 • Verwachte startdatum: 18 februari 2019
 • Werklocatie: Hoogheistraat 6 te Schaijk
 • Kadastrale gegevens: Schaijk, sectie H, nummer 804
 • Postcodegebied: 5374 NV
 • Datum ingekomen: 28 januari 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 18 februari 2019 tot en met 18 mei 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Pastoor van Winkelstraat 45 te Schaijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij van Gebroeders van den Brand en Van Oort B.V. aan de Koperslager 17 te Uden  een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

 • Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 1.000 ton beton- en metselwerkpuin
 • Bronsterkte mobiele breker: 110,0 dB(A)
 • Verwachte startdatum: 18 februari 2019
 • Werklocatie: Pastoor van Winkelstraat 45 te Schaijk
 • Kadastrale gegevens: Schaijk, sectie B, nummers 3099 en 3100
 • Postcodegebied: 5374 BG
 • Datum ingekomen: 28 januari 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 18 februari 2019 tot en met 18 mei 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 3 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het bouwen van een bijgebouw (vergunning verzonden 31 januari 2019)
 • Repeltand 2, 5411 AK  Zeeland; het bouwen van een bijgebouw (vergunning verzonden 31 januari 2019)
 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het jaarlijks, voor maximaal zes maanden per jaar, huisvesten van vier tijdelijke werknemers in een voormalige kantoorruimte van een tuinbouwbedrijf (vergunning verzonden 31 januari 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Brand 14, 5411 PB  Zeeland; het bouwen van een hooiberg. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 13 maart 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 januari 2019.
 • Voor-Oventje 2, 5411 NT  Zeeland; het bouwen van een bijgebouw. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 18 maart 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 4 februari 2019.

Huisnummerbesluiten

Intrekking van de nummeraanduiding

 • Pastoor van Winkelstraat 75, 5374 BH  Schaijk; t.b.v. een bestaande woning.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Pastoor van Winkelstraat 75 en 75m, 5374 BH  Schaijk; t.b.v. respectievelijk een bestaande woning en een mantelzorgwoning in een deel van de bestaande woning.

Het besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 29 januari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.