Omgevingsvergunning, 2019 week 17

Dit item is verlopen op 08-06-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Schutsboomstraat 71b, 5374 CB  Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfswoning (aanvraag ontvangen 17 april 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Soeterstraat 19, 5375 BG  Reek; het afvoeren van minder dan 35 m2 asbesthoudende voormalige dakbedekking (melding ontvangen 15 april 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en het slopen van een deel van een rundveestal (melding ontvangen 15 april 2019)
 • De Louwstraat 3a, 5374 CE  Schaijk; het slopen van een bijgebouw met minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 17 april 2019)
 • Udenseweg 22a, 5411 SC  Zeeland; het verwijderen van een asbesthoudend dak en binnenwand van een schuur (melding ontvangen 17 april 2019)
 • Hekellaan 7, 5374 GM  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dak- en wandbedekking van een schuur en een afdak (melding ontvangen 17 april 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Kerkstraat 63a en 63b, 5411 EC  Zeeland; bestaand pand t.b.v. respectievelijk een woning en een verfwinkel.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Kerkstraat 63a, 5411 EC  Zeeland; t.b.v. een bestaande woning;
 • Kerkstraat 63b, 5411 EC  Zeeland; t.b.v. een bestaande verfwinkel;
 • Kerkstraat 63c, 5411 EC  Zeeland; t.b.v. een bestaand gevestigde bakker.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 15 april 2019.

Intrekking nummeraanduiding

 • Graspeel 11, 5411 LB  Zeeland; bestaande woning.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Graspeel 11 en 11a, 5411 LB  Zeeland; t.b.v. een bestaande woning en een nieuwe woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 16 april 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.