Omgevingsvergunning, 2019 week 12

Dit item is verlopen op 04-05-2019.

Rectificatie

In de publicatie d.d. 9 maart j.l. werd onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd:

 • Brand 77, 5411 RW  Zeeland; het plaatsen van een geluidswal (ontvangen 27 februari 2019)

Dit is niet correct, deze aanvraag is op 27 februari 2018 al ingekomen en in dat jaar (29 maart 2018) is ook de vergunning verleend.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Broksteeg 5, 5374 BE  Schaijk; het aanpassen van de stallen van een vleesvarkenshouderij (aanvraag ontvangen 8 maart 2019)
 • Brouwerspad 9, 5411 BG  Zeeland; het vervangen van de kap van de woning en het maken van twee dakkapellen aan de voorzijde (aanvraag ontvangen 9 maart 2019)
 • Dennenlaan 2, 5375 KV  Reek; het kappen van een eik die staat aan de achterzijde van de woning (aanvraag ontvangen 8 maart 2019)
 • Voor-Oventje 7, 5411 NR  Zeeland; het kappen van enkele bomen die stormschade hebben opgelopen en nu gevaar vormen voor de omgeving (aanvraag ontvangen 12 maart 2019)
 • Dassenbaan 1, 5411 PJ  Zeeland; het bouwen van een overkapping bij een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen bij een tankstation (aanvraag ontvangen 12 maart 2019)
 • Dassenbaan 2, 5411 PJ  Zeeland; het bouwen van een overkapping bij een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen bij een tankstation (aanvraag ontvangen 12 maart 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Zandstraat 18, 5374 NB  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een opslagloods (melding ontvangen 7 maart 2019)
 • Driehuizerweg 1, 5375 KN  Reek; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 7 maart 2019)
 • De Kuipersweg 6, 5411 RC  Zeeland; het slopen van een veestal (melding ontvangen 11 maart 2019)
 • De Kuipersweg 6, 5411 RC  Zeeland; het slopen van een kraamhok bij een veehouderij (melding ontvangen 11 maart 2019)
 • Helstraat 4, 5375 KG  Reek; het afvoeren van minder dan 35 m2 asbesthoudende voormalige dakbedekking en enkele kleine losse asbesthoudende onderdelen (melding ontvangen 11 maart 2019)
 • Hoge weg 19, 5375 BB  Reek; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen 14 maart 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Broksteeg 5, 5374 BE  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 8 maart 2019)
 • Korte Dijk 8, 5411 BJ  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 11 maart 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Zandstraat 37a, 5374 NA  Schaijk; het herbouwen van een bijgebouw (vergunning verzonden 13 maart 2019)
 • Graspeel 18a, 5411 LC  Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 14 maart 2019)
 • Voor-Oventje 7, 5411 NR  Zeeland; het kappen van enkele bomen die stormschade hebben opgelopen en nu gevaar vormen voor de omgeving (vergunning verzonden 14 maart 2019)
 • Klapperstraat 2, 5374 NL  Schaijk; het renoveren van de woning (vergunning verzonden 15 maart 2019)
 • ’t Erf (nabij huisnummers 2-18) te Schaijk; het kappen van 3 Amberbomen (vergunning verzonden 15 maart 2019)
 • Boekelsedijk 26, 5411 NX  Zeeland; het kappen van een walnoot-boom (vergunning verzonden 15 maart 2019)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Graspeel 18a, 5411 LC  Zeeland; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 15 maart 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.