Nota grondprijsbeleid 2018 woningbouw

Dit item is verlopen op 05-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de raad in de vergadering van 7 december 2017 de nota grondprijsbeleid 2018 woningbouw is vastgesteld. De nota ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Zeeland.

Ook kunt u de nota hieronder downloaden.

Zeeland, december 2017

Burgemeester en wethouders van Landerd.

Te downloaden: