Gemeentebelastingen

Dit item is verlopen op 29-01-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd delen het volgende mee:

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 en het college van Burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2017 de volgende besluiten over de belastingverordeningen voor het jaar 2018 genomen.

Het vaststellen van de onderstaande verordeningen:

  • Afvalstoffenheffing 2018
  • Leges 2018(inclusief  tarieventabel en ROEB-lijst en UAV 2012)
  • Lijkbezorgingsrechten 2018(inclusief tarieventabel)
  • Marktgeld 2018
  • Onroerende-zaakbelasting 2018
  • Precariobelasting 2018
  • Rioolheffing 2018
  • Toeristenbelasting 2018

Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking op overheid.nl. De teksten van de desbetreffende besluiten liggen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden.

Deze teksten zijn eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag.