Collectevergunning

Dit item is verlopen op 16-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een collectevergunning verleend aan:

  • KBO afdeling Schaijk voor het collecteren van 1 tot en met 5 april 2019 in Schaijk en Reek. Verzonden op 21-01-2019
  • Save the Children voor het collecteren van 3 tot 10 februari 2019 in Schaijk, Zeeland en Reek. Verzonden op 22-01-2019
  • Basisschool Den Omgang voor een flessenactie op 12 maart 2019 van 16:30 – 20:30 uur in Schaijk. Verzonden op 22-01-2019
  • Prins Bernhard Cultuurfonds voor het collecte Anjeractie van 19 tot en met 25 mei 2019 in Zeeland, Schaijk en Reek. Verzonden op 22-01-2019

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Naar meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep.

Uitgebreide informatie vergunningen

Nadere informatie over de verleende vergunningen kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis op 0486-458 111 of apv@landerd.nl.