Welstand en mijn plan

Misschien hebt u wel eens gehoord van het begrip ‘Welstand’. Het gaat dan over ‘redelijke eisen van welstand’. Dit zijn regels die wij hebben opgesteld om te zorgen dat alle gebouwen passen in de omgeving waarin ze staan. Het gaat dan vooral om het uiterlijk van gebouwen. Welstand is een belangrijk onderwerp in het vooroverleg.

De ‘redelijke eisen van welstand’ hebben we vastgelegd in de welstandsnota.

Deze nota kunt u komen inzien bij de gemeente of op www.overheid.nl. Ook kunt u de welstandsnota met tekeningen bekijken.

Wij leggen uw plan voor aan de welstandscommissie.

Deze commissie beslist of uw plan voldoet aan de eisen van welstand. Ook toetsen zij op het beeldkwaliteitsplan als dit voor uw plan geldt. De welstandscommissie bestaat uit twee onafhankelijke personen.