Vestigen

De gemeente Landerd kent drie officiële bedrijventerreinen:

  • De Louwstraat, Schaijk (nabij Rijksweg N324)
  • Voederheil Zeeland (grenzend aan Rijksweg N277)
  • De Roskam, Zeeland (grenzend aan Rijksweg N277)

Deze bedrijventerreinen hebben een totale omvang van 36 hectare bruto en 28 hectare netto. De bedrijventerreinen zijn in de loop van de jaren fasegewijs uitgebreid en geïntensiveerd.

Ontwikkeling woon-werk locaties 'Reek-Zuid' en 'Voederheil 2'

De gemeente Landerd is momenteel bezig met een uitbreiding van het bedrijventerrein Voederheil en de ontwikkeling van ‘Reek-Zuid’.
Reek-Zuid bestaat uit woon-werklocaties (ongeveer 25 kavels tot 1.500 m2 groot) met bedrijfswoningen en bedrijven in milieucategorie 1 en 2. Grotere bedrijven kunnen in principe terecht op Voederheil 2. Hier zullen bedrijfskavels van minimaal 1.000 en maximaal 5.000 m2 worden uitgegeven waar bedrijven in milieucategorie 2 en 3 zijn toegestaan.

Interesse bedrijfslocaties

De kavelverkoop voor zowel Voederheil 2 als Reek-Zuid loopt op dit moment. Heeft u nog vragen of heeft u interesse in een van de beschikbare bedrijfskavels? Neem dan contact op met de gemeente.