Wet drank en horeca

Horeca-exploitatievergunning

Wilt u een restaurant of een café starten, wijzigen of overnemen? Dan heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Ook voor een sportkantine of een clubhuis heeft u een horeca- exploitatievergunning nodig. Heeft u geen geldige exploitatievergunning? Dan mag uw restaurant, café, sportkantine of clubhuis niet opengaan.

Ook het terras hoort bij het horecabedrijf. Wilt u later een terrasvergunning aanvragen, dan moet uw horeca-exploitatievergunning gewijzigd worden. U moet dan dus een nieuwe horeca-exploitatievergunning aanvragen.

Drank en horecavergunning

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken? Dan heeft u ook een drank en horecavergunning nodig. Voor verenigingen en stichtingen heeft de gemeente nog wat extra regels die gelden.

Een slijterij heeft alleen een drank en horecavergunning nodig en geen exploitatievergunning. Meer informatie over:

Bijschrijven of afmelden leidinggevende / wijziging horecabedrijf

Wilt u een andere leidinggevende op de vergunning zetten of verandert er iets in uw horecabedrijf? Dan gebruikt u het wijzigingsformulier (Word 52 kB).  Voor het aan- en/of afmelden van een leidinggevende heeft de gemeente de volgende gegevens nodig van de leidinggevende:

  • Naam en voornamen, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, e-mailadres
  • kopie verklaring sociale hygiëne
  • datum in of uit dienst
  • een wijziging van de vergunning of aanhangsel kost geld. Klik hier voor het tarief.

Wet BIBOB

Vraagt u een horeca-exploitatievergunning en/of een drank en horecavergunning aan? Dan doen wij een ook een toets in het kader van de Wet BIBOB. BIBOB betekent: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de Wet BIBOB vindt u op de website van de Dienst Justis.

Afhankelijk van de rechtsvorm vult u (één van) onderstaande BIBOB vragenlijsten in:

In de vragenlijsten staat welke bijlagen u mee moet sturen.

Kansspelautomaten

Wilt u kansspelautomaten in uw horecabedrijf zetten? Dan vraagt u een aanwezigheidsvergunning aan. Naar meer informatie over kansspelautomaten.