Structuurvisie

In de Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling (BIO) wordt verantwoord welke nieuwe economische initiatieven waar en in welke omvang worden toegestaan. Zo wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van het platteland.