Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De BSOB stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente Landerd heft rioolheffing van de :

De gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Iedere belastingplichtige van de gemeente Landerd ontvangt via de BSOB een aaanslag voor rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BSOB, via info@bs-ob.nl

 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief bedraagt per belastingjaar bij een hoeveelheid water van:

Tarieven rioolheffing
Categorie Inhoud Belasting

01

0 m³ tot en met 100 m³:

€   125,04

02

101 m³ tot en met 250 m³:

€   178,92

03

251 m³ tot en met 500 m³

€   303,84

04

501 m³ tot en met 750 m³:

€   500,76

05

751 m³ tot en met 1.000 m³

€   715,32

06

1001 m³ tot en met 1.500 m³

€   893,88

07

1.501 m³ tot en met 2.000 m³

€ 1251,48

08

2.001 m³ tot en met  2.500 m³

€ 1377,00

09

2.501 m³ tot en met 3.000 m³

€ 1681,08

10

3.001 m³ tot en met 4.000 m³

€ 1788,12

11

4.001 m³ tot en met 5.000 m³

€ 1841,64

12

5.001 m³ tot en met  7.500 m³

€ 3057,84

13

7.501 m³ tot en met 10.000 m³

€ 3489,00

14

10.001 m³ tot en met 12.500 m³

€ 3605,40

15

12.501 m³ tot en met  15.000m³

€ 3721,68

16

15.001 m³ tot en met 17.500 m³

€ 3837,84

17

17.501 m³ tot en met 20.000 m³

€ 3954,12

18

20.001 m³ tot en met 25.000 m³

€ 4070,52

19

25.001 m³  en meer

€ 4186,92

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de aanslag op grond van vaststaande tarieven. De tarieven zijn afhankelijk van het waterverbruik.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl