Afvalwater lozen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? De gemeente wil dit van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Daarna kunt u direct de melding doen of de vergunning aanvragen.

Geef bij uw melding of aanvraag aan of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater. Denk aan een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning of vergunning van het waterschap. Geef het ook aan of u eerder hiervoor een melding hebt gedaan. Maar alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl