Werken aan de gemeente Maashorst

Gemeente Maashorst in oprichtingDe colleges van Landerd en van Uden hebben het plan van aanpak voor de vorming van een nieuwe Maashorstgemeente vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het herindelingsproces. Een grote stap naar de daadwerkelijke realisering van een gemeente waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken. In het plan van aanpak stellen de Colleges voor om de werknaam gemeente Maashorst te gebruiken. Op 28 februari ligt dit plan van aanpak voor aan de beide gemeenteraden.

Samen met inwoners aan de slag

In het plan van aanpak staat onder andere hoe de inwoners uit de kernen vanaf maart aanstaande worden betrokken bij het herindelingsontwerp. In dit herindelingsontwerp komt te staan hoe de gemeente er straks uit gaat zien. Inwoners en andere betrokken partijen kunnen hier de komende periode over meedenken. We gaan in gesprek over wat voor gemeente we willen zijn, hoe we met elkaar samenwerken, hoe we invulling geven aan burgerparticipatie en hoe we ons onderscheiden van andere gemeenten.

De herindeling is een nieuw startpunt om de relatie tussen gemeente en samenleving opnieuw vorm te geven.

Besluitvormingsproces

Op 8 november 2018 hebben beide gemeenten de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente te vormen. Hierna hebben beide gemeenten gesproken over het plan van aanpak dat de colleges nu hebben vastgesteld. Dit plan wordt op 7 februari 2019 besproken tijdens een gezamenlijke beeldvormende vergadering van beide raden. Op 28 februari ligt dit plan van aanpak ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Zodra het plan van aanpak is vastgesteld, gaan beide gemeenten over tot uitvoering om zo toe te werken naar het herindelingsontwerp.